Rubriky
Tiskové zprávy

Mimořádná pomoc Ukrajině v době pandemie

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 15. července 2020

NESEHNUTÍ v souvislosti s globální pandemií nemoci Covid-19, která zasáhla i Ukrajinu a na několik měsíců zčásti paralyzovala fungování země, udělilo mimořádnou podporu dvěma nezávislým médiím v Kirovohradské oblasti a jedné iniciativě monitorující hospodaření nemocnic v Mykolajivské oblasti. Podpořené iniciativy získají kromě finanční podpory i možnost odborných konzultací.

„Mnoho zahraničních organizací se zaměřilo například na zajišťování základních potravin seniorům či lidem v nouzi. Řada místních médií v Ukrajině se v době pandemie nemoci Covid-19 v Ukrajině potýká s výpadky příjmů z inzerce a kritickým nedostatkem finančních prostředků. Proto jsme se rozhodli podpořit dvě nezávislá média v tak trochu zapomenuté Kirovohradské oblasti, aby mohla pokračovat v nezávislém informování obyvatelstva a také investigativní práci,“  popisuje mimořádnou podporu v Ukrajině Martin Hyťha z NESEHNUTÍ. 

Mediální portály Gre4ka.info a Komora.info budou moci pokračovat v nezávislém informování místních obyvatel o průběhu pandemie a opatřeních, která by měli přijmout. Kromě toho se nově zaměří na související témata, jako je kvalita distančního vzdělávání, průběh porodů v době koronaviru, vyvracení mýtů o koronaviru či rady, kam se obrátit v případě potřeby psychologické pomoci. Zaměří se také na investigativní žurnalistiku: budou zkoumat, zda na pandemii adekvátně reagovaly místní úřady a volené orgány či jak funguje nedávno zavedený systém elektronických petic. Kromě dvou médií NESEHNUTÍ podpořilo Centrum vzdělávání a lidských práv, které bude monitorovat hospodaření nemocnic. Stát totiž vyčlenil zvláštní rozpočet určený na boj proti koronaviru. „Speciální rozpočet, jímž mohou nemocnice disponovat, jednoznačně určuje, jaké léky, vybavení či materiál je možné pro boj s koronavirem nakupovat. Předběžné šetření místní iniciativy ale již ukázalo, že za tyto peníze jedna z nemocnic nakoupila například sekačku na trávu. Špatné hospodaření s veřejnými financemi je jedním z palčivých problémů Ukrajiny, a tudíž je i riziko, že mimořádnou situaci někdo zneužije ve svůj osobní prospěch. Proto je důležité podporovat občanské iniciativy, které hospodaření s veřejnými financemi bedlivě sledují,“ vysvětluje Hyťha. Každá z iniciativ obdržela finanční podporu ve výši 35.000 hřiven (asi 31.000 Kč) a možnost odborných konzultací na dálku. Program Cesta iniciativy do konce roku podpoří na jihu Ukrajiny nejméně čtyři další občanské iniciativy. I v době pandemie koronaviru poskytuje pomoc obětem domácího násilí a ženám Krizové centrum v ukrajinském Chersonu. Chersonské Centrum vzniklo jako výsledek občanské kampaně místní Ligy sociálních pracovníků nazvané „Cherson – území bez násilí“, kterou podpořilo – finančně i metodicky – NESEHNUTÍ. „Řada mezinárodních organizací upozorňuje, že v důsledku nařízených karantén a samoizolací dochází ve světě k velkému nárůstu případů domácího násilí. Krizové centrum v Chersonu nedávno proto začalo vedle právní, sociální a psychologické pomoci poskytovat i možnost krátkodobého azylového ubytování pro oběti domácího násilí. Jsme hrdí na výsledky práce našich partnerů na Ukrajině i na podporu, kterou naší práci v regionu poskytují naší dárci a sympatizanti,“ okomentoval práci NESEHNUTÍ Milan Štefanec. NESEHNUTÍ působí v Ukrajině od roku 2014, kdy začalo podporovat nezávislou žurnalistiku a podílelo se na vzniku regionálních poboček občanské televize Hromadske.TV. Od roku 2015 systematicky spolupracuje s místními iniciativami z odlehlých regionů na jihu země, které svými aktivitami napomáhají měnit Ukrajinu v lépe fungující demokratickou společnost. Aktivity NESEHNUTÍ v Ukrajině byly podpořeny z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce. 

Kontakty: 
Martin Hyťha, NESEHNUTÍ, martin@nesehnuti.cz
Milan Štefanec, NESEHNUTÍ, milan@nesehnuti.cz

Rubriky
Aktuality

NESEHNUTÍ hledá spoluautorku*ra a koordinátorku*ra Kavkazského zpravodaje

NESEHNUTÍ hledá spoluautora*ku Kavkazského zpravodaje (archivem zde) a koordinátora*ku měsíčního zpravodajství o dění na jižním Kavkaze, který NESEHNUTÍ vydává již od roku 2012, na neplacenou dobrovolnickou pozici do programu Cesta iniciativy na dobu min. jednoho roku.   Na čem můžete pracovat: ● Pravidelné psaní textů o některých z regionů jižního Kavkazu. ● Možnost podílet se na dlouhodobém rozvoji a podobě Kavkazského zpravodaje. ● Rešerše mediálních výstupů v angličtině a ruštině z volně dostupných zdrojů, výběr článků k publikování. ● Koordinace práce malého týmu spoluautorů.   Nabízíme: ● Možnost získat pravidelný vhled do politických a společenských témat v oblasti jižního Kavkazu. ● Jedinečnou zkušenost spolupráce s inspirativními lidmi. ● Neplacenou dobrovolnickou práci s odpovědnou a smysluplnou náplní (v případě vzájemné dohody na dlouhodobější spolupráci možnost částečného finančního ohodnocení) ● Možnost zlepšit znalost ruského a anglického jazyka. ● Možnost práce na dálku.   Požadujeme: ● Velmi dobrou znalost ruštiny a angličtiny (čtení). ● Zájem o prostor jižního Kavkazu a tamní společensko-politickou situaci. ● Cit pro český jazyk a sloh.   Výhodou: ● Zkušenosti s koordinací malého týmu. ● Znalost některého z jihokavkazských jazyků.   Pokud máte o nabízenou dobrovolnickou pozici zájem, pošlete nám do 31. května Váš strukturovaný životopis a krátký motivační dopis (půl strany A4) e-mailem na adresu jaromir.nemec@nesehnuti.cz s předmětem „Kavkazský zpravodaj – spoluautor*ka“. Vybraní zájemci*kyně budou pozváni na informační on-line schůzku, která se uskuteční po vzájemné domluvě během května a června 2020.]]>

Rubriky
Aktuality

pomoc obětem domácího násilí a ženám Krizové centrum v ukrajinském Chersonu. Řada mezinárodních organizací upozorňuje, že v důsledku nařízených karantén a samo izolací dochází ve světě k velkému nárůstu případů domácího násilí. Krizové centrum v Chersonu nedávno proto začalo vedle právní, sociální a psychologické pomoc poskytovat i možnost krátkodobého azylové ubytování pro oběti domácího násilí. Chersonské Centrum vzniklo jako výsledek občanské kampaně místní Ligy sociálních pracovníku nazvané Cherson – území bez násilí, kterou podporovalo (finančně i metodicky) NESEHNUTÍ. Jsme hrdí na výsledky práce našich partnerů na Ukrajině i na podporu, kterou naší práci v regionu poskytují naší dárci a sympatizanti. ]]>

Rubriky
Aktuality

Bude se v ukrajinském Mykolajivu používat výhradně energie z obnovitelných zdrojů?

]]>

Rubriky
Aktuality

Členka Cesty iniciativy na Fóru Concordu v Záhřebu

Concord Europe. NESEHNUTÍ je součástí národní platformy FoRS, která je z jedním ze zakládajících členů CONCORD. Téma dvoudenního sdílení zkušeností členských organizací je vztah mezi komunikací a prosazováním zájmů. Diskujeme, jak inovativně pracovat s komunikací a dosáhnout tak co nejlepších výsledků při advokacii. Jak rámovat advokační činnost podle komunikace založené na naději? ]]>

Rubriky
Aktuality

Korupce, nedostupné město a "bariérová" doprava. Jak se žije lidem s postižením v Arménii?

Dostupné město neziskové organizace Arménský tábor podpořilo NESEHNUTÍ již několikrát v minulosti v rámci podpory občanských iniciativ projektu TRANS. https://www.youtube.com/watch?v=lMnARCesG5Y&feature=emb_title Autorem videa je Patrik Salát – dobrovolník NESEHNUTÍ  v gruzínském zpravodajstvíJAMNews,  Evropské dobrovolné služby programu Erasmus+.]]>

Rubriky
Aktuality

Kampaň Zbavte nás odkališť

Například v červenci 2019 analyzovali odborníci z české organizace Arnika v jednom z regionů vzorky půdy, potravin (domácí zeleninu, ovoce a med) a lidských vlasů, aby prověřili rozšíření průmyslového znečištění. Brali v úvahu různé legislativní normy a potenciální nebezpečné dopady na lidské zdraví. Odběr vzorků byl proveden na devíti zemědělských hospodářstvích na území, kde se nedaleko nachází průmyslové objekty ve městě Alaverdi (tavírna mědi Alaverdi) a v osadě Achtala (měděný důl a odkaliště). Analýzy ukázaly, že okolí dolů a hutních závodů v arménské oblasti Lori může být kontaminováno nebezpečnými látkami, zejména mědí. Zjištěné hodnoty přesahují zákonné a hygienické limity. Konkrétní průmyslové podniky se nacházejí nedaleko domů místních obyvatel. Továrna na výrobu mědi v Alaverdi, důl a odkaliště v Teghutu a několik dalších odkališť kolem města Achtala – tato velká průmyslové lokality v oblasti Lori podle nových rozborů také způsobují znečištění životního prostředí mědí, zinkem, molybdenem, olovem a arsenem. Účinek na lidské zdraví byl analyzován odběrem vzorků lidských vlasů místních obyvatel, vajec domácích slepic a půdy z dětských hřišť. Polovina zkoumaných pískovišť byla kontaminována těžkými kovy a děti jsou na tyto látky velmi citlivé. Znepokojivá koncentrace mědi se objevila také v několika vzorcích vlasů lidí, kteří žijí v oblasti známé svými kláštery chráněnými UNESCO. Aktivisté, mezi kterými jsou novináři a ekologové, natáčejí odkaliště ve snaze ukázat jejich rozsah. Připravují reportáže z veřejných schůzí a zasedání soudů, aby inspirovali další obyvatele k prosazování jejich práva na zdravé životní prostředí, aby pomohly lidem být více slyšet, aby přiměly úřady nést odpovědnost za přijatá rozhodnutí. V roce 2020 NESEHNUTÍ plánuje podpořit ještě jednu iniciativu – Centrum pro mobilizaci a spolupráci obyvatelstva z Alaverdi v oblasti Lori, kde byla studie provedena. Cílem kampaně bude zajistit, aby arménské úřady (ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo ochrany životního prostředí a parlament) přijaly právní předpisy nařizující posouzení dopadu průmyslového znečištění na lidské zdraví.]]>

Rubriky
Aktuality

Vyhráli jsme první cenu DZS za Erasmus+ projekt Youth Minorities in Everyday Reality

]]>

Rubriky
Aktuality

NESEHNUTÍ v Ukrajině pomohla dvěma environmentálním iniciativám při přípravě nových občanských kampaní

FLORA se zabývá problémem zvýšené radioaktivity v důsledku těžby uranu v Kirovohradské oblasti. Bude usilovat o vznik nového preventivního programu na úrovni regionu, který by pomáhal chránit zdraví místních obyvatel a zároveň by jim poskytoval pravdivé a úplné informace o aktuální situaci. Iniciativa Ozelenenie Kropyvnytskiy se věnuje záchraně stromů a zelených ploch ve městě, jež jsou často ohroženy novými stavebními projekty, absencí odborné péče a zastaralým přístupem ke kácení stromů. NESEHNUTÍ zmíněným organizacím poskytlo drobné granty. Kromě nich jim také po dobu, kdy kampaně poběží, bude poskytovat odborné poradenství a metodologickou podporu. ]]>

Rubriky
Podpořené iniciativy

Dostupný Jerevan

Iniciativa: Arménský kemp Projekt: Dostupné město III Rok: 2019-2020 Arménie Projekt Dostupné město je pokračováním někdejší úspěšné kampaně podpořené NESEHNUTÍm, která se zaměřovala na bezbariérovost města Jerevan. Watch-dogová kampaň bude monitorovat opatření k odstraňování bariér a ke zvyšování dostupnosti Jerevanu, stejně jako nakládání s veřejnými prostředky určenými pro výstavbu bezbariérových nájezdů (snížených nájezdů na chodníky, přechody pro chodce a podobně). V kampaňovém záměru je evidentní také protikorupční prvek, iniciativa zapojí do kampaně i své klienty s omezenými možnostmi pohybu. V současné době probíhá monitoring míst a dotazování jerevanského starosty města na částku vyčleněnou z městského  rozpočtu pro rok 2019 a 2020 na stavbu nájezdů, ale prozatím byly obdrženy pouze neúplné odpovědi. Ale získali spojence v městské radě Jerevanu- Grigora Jericijana, který vznesl na zastupitelstvu za iniciativu dotazy a předal spis problematicky dostupných míst v Jerevanu, kde je nutnost postavit nájezdy či zdvihadla.    https://www.youtube.com/watch?v=lMnARCesG5Y NGO Arménský kemp dlouhé roky monitoruje bezbariérová místa v Jerevanu, hlavním městě Arménie. Na základě jejich monitoringu byla odhalena korupce a závažný problém s bezbariérovými nájezdy na chodníky a do autobusů. Existuje naděje na změnu? Kampaň s názvem Dostupné město neziskové organizace Arménský tábor podpořilo NESEHNUTÍ již několikrát v minulosti v rámci podpory občanských iniciativ projektu TRANS. Autorem videa je Patrik Salát – dobrovolník NESEHNUTÍ  v gruzínském zpravodajstvíJAMNews,  Evropské dobrovolné služby programu Erasmus+.]]>